Investitor u rast malih i srednjih preduzeća

Adval Capital pruža stratešku, finansijsku i operativnu podršku kompanijama da ostvare svoj pun potencijal.

Šta radimo

Adval Capital je privatni investicioni fond koji ulaže u mala i srednja preduzeća pretežno u jugoistočnoj Evropi. Stičemo većinsko učešće u kompanijama kroz kupovinu udela od osnivača i dokapitalizacijom, pa onda zajedničkim snagama sa osnivačima stvaramo regionalnog lidera.

Ko smo

Adval Capitalom upravljaju i finansiraju preduzetnici koji su malu porodičnu firmu proizođača stočne hrane i aditiva uspeli da dovedu do regionalnog lider sa globalnim prisustvom čiji su proizvodi zastupljeni od SAD i Čilea do Japana, Kine i Australije.

Naš cilj

Naš cilj je da pomognemo kompanijama da ostvare svoj pun potencijal uz pomoć naše aktivne uloge u upravnom odboru i ključnom menadžmentu, nakon čega je planirana zajednička prodaja celokupne firme nakon 5 godina kada značajno bude uvećana vrednost kompanije.

OPERATIVNA I STRATEŠKA PODRŠKA

Saradnja s timom koji zna da vodi i razvija kompanije

 

Investicioni kriterijumi

Akvizicija perspektivnih kompanija koje se bave proizvodnjom i prodajom inovativnih proizvoda